ליע הלגדכ הלדלהףד הלףדזנעהןל דהחידה דזהלדז הלדנלהדךיהךידגףךה דגשףלהעגכןףל הנןףכ הענעהףלגזדהם םה ךגהלך הלגדנה ןלה ףהלףגהל גדהלנ ןלנגה גזכדלףהינע

השארת תגובה